HSE Yönetim Sistemi


1.1. BEST ELEKTRİK HSE POLİTİKASI

    BEST ELEKTRİK yönetim kurulu; bünyesinde çalışan herkesin, sağlık ve güvenliğinin yanı sıra, doğal çevreninde korunmasının işin başarıya ulaşmasının ayrılmaz bir parçası olduğuna inanmaktadır.

     Yaptığımız bazı işlerin; çalışanımıza, bizimle çalışan yüklenici firmalara, ziyaretçilerimize ve doğal çevreye zarar verebileceğinin farkındayız. Oluşabilecek bu tür potansiyel tehlikeleri önceden tespit edip uygun tedbirlerle bunları önlemek zorunluluğumuzun her zaman bilincindeyiz.

Yukarıdaki politikamız gereği;

 • Yaptığımız işlerde sürekli olarak yasalara, talimatlara ve çalışma izinlerine saygı gösteririz.
 • İş kazalarından kaynaklanan yaralanmayı,mesleki hastalık riski ve doğal çevreye verilebilecek zararı sıfıra indirmeyi , enerji kaynaklarını verimli kullanmayı ve atıkları en aza indirmeyi hedefleriz.
 • İş emniyeti, mesleki hastalık ve doğal çevreyi koruma konularında sürekli bilgi aktarımı ve eğitimi sağlarız.
 • Oluşabilecek acil durumları planlamak için mahalli idarelerle sürekli işbirliği yaparız.
 • Politikamızı düzenli olarak gözden geçirerek daima geliştiririz.

BEST ELEKTRİK yaptığı tüm işlerde ve hizmetlerde müşterilerine yüksek katma değer yaratmayı hedefler.

Bunu, sağladığı hizmetlerin kalitesi ve sürekli iyileştirmeler ile yapar.

2.1. BEST ELEKTRİK KALİTE POLİTİKASI

    BEST ELEKTRİK yaptığı tüm işleri sürekli iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak ve aşmak için kendini adamıştır.

Her çalışan nihai hizmet kalitesinden sorumlu olduğunun bilinci ile işlerini yapar.

Bu sayede müşterilerimizin tercih ettiği tedarikçi oluruz.

Müşterilerimizin taleplerini karşılamak için sürekli gelişim içinde değişiriz.

2.2. BEST ELEKTRİK KALİTE PRENSİPLERİ

 • Kalite gelişimi her çalışanın sorumluluğundadır.
 • İç ve dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayabilmek için sürekli katılım, ekip çalışması ve organizasyon
 • el bağlılığın öne çıktığı bir ortam yaratırız.
 • Sürekli kalite iyileştirmeleri ana prensibimizdir.
 • Hedeflerin tutturulabilmesi için kalite performansını sürekli ölçeriz.
 • Müşterilerimiz ile işbirliğine girerek onların ihtiyaçları azami ölçüde karşılarız.
 • Tüm ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin taleplerini karşılarız.
 • Bu prensipler sayesinde müşterilerimizin tercih ettiği ve güvendiği tedarikçisiyiz.

2.3. BEST ELEKTRİK KALİTE HEDEFLERİ

BEST ELEKTRİK yönetimi ve tüm çalışanlarının en önemli amacı, faaliyetlerimizi bilinen en iyi standartlar

doğrultusunda, kaliteli bir şekilde müşteriye ulaştırmaktır. Bu nedenle her yıl için aşağıdakilere

benzer hedefler belirlenir ve ölçülür:

 • Kalite dışı üretimin azaltılması.    
 • Müşteri şikayetlerinin azaltılması.
 • Kalite kazalarının azaltılması.